111

Комітет виборців України впродовж вступної кампанії проводив спостереження у 32 вищих навчальних закладах України, юристи організації надали понад 800 правових консультацій по «гарячій лінії» КВУ та в он-лайн режимі на сайті «Захисти своє право!» і в соціальних мережах в групі «За чесний вступ 2011!».

Проблеми з корегуванням державного замовлення

Перелік найпопулярніших спеціальностей серед абітурієнтів залишається незмінним: правознавство, економічна теорія, фінанси та кредит. Зменшення держзамовлення на ці спеціальності жодним чином не вплинула на кількість заяв. Навпаки, це спричинило неймовірні конкурси у декілька десятків претендентів на одне державне місце. Ліцензований обсяг ВНЗ зменшено не було, тому з огляду на високу вартість навчання за згаданими напрямками ми прогнозуємо суттєве погіршення рівня майбутніх студентів, оскільки можливість батьків заплатити за навчання стане вирішальним. У ВНЗ, здійснюється спостереження зменшення держзамовлення відбулось таким чином: фінансово-економічний напрямок (не зменшилось 5 ВНЗ, зменшилось на 25 % – 4 ВНЗ, зменшилось на 50 % – 4 ВНЗ), гуманітарний напрямок (не зменшилось 3 ВНЗ, зменшилось на 25 % – 2 ВНЗ, зменшилось на 50 % – 0 ВНЗ), юридичний напрямок (не зменшилось 2 ВНЗ, зменшилось на 25 % – 3 ВНЗ, зменшилось на 50 % – 2 ВНЗ). Скоротили державне замовлення навіть таким традиційно захищеним від скорочення вишам, як Національний університет “Одеська юридична академія” під керівництвом Сергія Ківалова в середньому на 40%, хоча практично незмінною залишилось державне замовлення до Національної юридичної академії України ім.. Я Мудрого, скоротилось всього на 8%.

Має місце і маніпулювання з місцями державного замовлення в усному режимі без проведення належних процедур ректорами вишів, так у  Львівській Національній Музичній Академії на певну спеціальність була інформація про наявність 4-х бюджетних місць, в ході ручного корегування перерозподілом бюджетних місць їх скоротили до одного. Творчі спеціальності мають свою специфіку і унікальність, малозабезпеченим абітурієнтом складно настільки оперативно пересуватись по країні в специфічні навчальні заклади і скрізь пройти творчі конкурси, відповідно ненадання вчасно достовірної інформації про розподіл бюджетних місць позбавляє незаможних талановитих абітурієнтів на вступ цього року.

КВУ мало намір допомогти вступникам, які звернулись по правову і інформаційну допомогу, щодо наявності місць державного замовлення по певним вишам і спеціальностям, інформація по яким не була чіткою і змінювалась в ручному режимі по ходу прийму документів, а також зробити аналіз розподілу державного замовлення по ВНЗ по спеціальностям для надання узагальненої інформації по розподілу державного замовлення по ВНЗ України. Але  на офіційний інформаційний запит отримав стандартну «відписку». Історія питання: 22 липня 2011 року Комітетом виборців України (КВУ) був надісланий запит до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту (МОНМС) для надання публічної інформації стосовно розподілу  державного замовлення між ВНЗ та спеціальностями за якими вони здійснюють підготовку. Даний запит був зроблений з метою захисту прав абітурієнтів на чисельні прохання вступників та їх батьків, що поступали впродовж всього періоду подачі документів на «гарячу лінію» КВУ, на сайт «Захисти своє право!», а також до громадських приймалень КВУ в областях. Абітурієнти скаржились на те, що у певних вишах кількість місць по державному замовленню змінювалась за усним наказом ректорів у ручному режимі впродовж усього періоду прийму документів і відповідно вступники не мали інформації, чи зможуть вони навчатись за обраною спеціальністю на бюджеті чи на контракті, особливо гостро це питання торкнулось талановитих вступників з мало захищених верств населення, що вступали на творчі спеціальності. Тож отримання відповіді на запит було вкрай важливим саме на для абітурієнтів з незахищених верств населення хоча б на закінчення терміну подання заяв до ВНЗ. Також відповідно до результатів моніторингу вступної кампанії, який проводить КВУ було виявлено багато неточностей у розмірах державного замовлення на сайті системи «Конкурс» (vstup.info), відсутність такої інформації на значній кількості сайтів ВНЗ та відсутність розподілу державного замовлення по ВНЗ у постанові Кабінету міністрів від 29 червня 2011 року № 709.

Аналіз розподілу державного замовлення,  міг би надати громадськості об’єктивну оцінку курсу МОНМС на підготовку спеціалістів у галузях реально необхідних економіці, тобто зменшення держзамовлення на юридичні, економічні, гуманітарні спеціальності та збільшення на технічні, природничі і аграрні.

29 липня 2011 року факсом була отримана  відповідь за підписом Першого заступника Міністра Є.М. Суліми (сканована відповідь в додатку). Відповідь не містила запитувану інформацію. Міністерство вмотивувало свою відмову надати запитувану інформацію, корегуванням державного замовлення станом на кінець  липня, оскільки до МОНМС звернулось щодо внесення змін до державного замовлення 300 ВНЗ, а також можливістю переглянути держзамовлення на сайті системи «Конкурс» (vstup.info), сайтах ВНЗ та у згаданій вище постанові Кабміну. Це є прямим порушенням Закону «Про доступ до публічної інформації» адже відповідь на запит не може надаватись у формі посилання на інші джерела, якщо запитувач звернувся до розпорядника інформації.

Іншим значним порушенням прав вступників  є намір Міністерства оприлюднити остаточне держзамовлення після завершення вступної кампанії. КВУ вважає, що це рішення порушує права абітурієнтів  особливо незаможних, вступники мають бути проінформовані про розподіл держзамовлення значно раніше ніж «закінчення вступної кампанії» для прийняття вкрай важливого для їх подальшої долі рішення про обрання спеціальності. Бажано щоб дана норма була закріплена законодавчо, бо відсутність відповідальності по цьому питанню залишає безліч шпарин для проведення корупційних схем вступу для «своїх».

Ситуація з непрозорістю, закритістю, незрозумілістю та непередбачуваністю розподілу державного замовлення серед ВНЗ є прямим порушенням прав, як вишів так і абітурієнтів. І якщо певні ВНЗ можуть взяти частковий карт-бланш через неформальні, непрозорі комунікації дещо «підкорегувати» розподіл місць державного замовлення в ручному режимі під кінець періоду прийму документів відсортувавши «своїх» і надати їм можливість вступу за певні преференції на кшталт тернопільського прикладу («На Тернопіллі затримали керівника одного з ВНЗ під час отримання хабара» http://www.cvu.kiev.ua/?lang=ukr&mid=fp&id=3036&lim_beg=0), то талановиті діти з мало захищених верств населення взагалі втрачають шанс отримати вищу освіту за обраним ними фахом, через брак коштів на навчання за контрактом.

Неприйнятним є вплив ректорів при корегуванні державного замовлення в останні дні вступної кампанії в ручному режимі. КВУ закликає МОНМС відмовитись від практики «уточнення» державного замовлення на прохання ректорів під час вступної кампанії, а також зробити процедуру розподілу державного замовлення прозорою, відкритою зрозумілою для громадськості, і в терміни що передують вступній кампанії.

У декількох ВНЗ існує висока ймовірність незарахування на державне місце абітурієнта із балами навіть вищими 800. Така ситуація складається через бонусування МАНівців та олімпіадників. До прикладу: у Києво-Могилянській академії на правничий факультет передбачено 15 бюджетних місць, проте якщо врахувати, що 29 абітурієнтів мають право на позаконкурсний вступ, а 31 абітурієнт мають понад 800 балів, то вступ «простих» абітуєнтів є неможливим. У Волинському Національному університеті ім. Л. Українки на історичний факультет при 25 бюджетних місцях подано 639 заяв тобто конкурс становить 26 заяв на одне місце, так само і на журналістику в  Інститут журналістики Київського національного університету ім. Т.Шевченка.

Із іншого боку багато спеціальностей досі не мають абітурієнтів для повного набору за державним замовленням. Така ситуація викликана багатьма факторами проте найвагомішим із них є затримка із оприлюдненням цьогорічного держзамовлення. Багато людей використали усі 15 заяв ( по 3 заяви у 5 ВНЗ) до того як МОНМС оприлюднило інформацію про державне замовлення. Ситуацію погіршує позиція МОНМС, яке своїм листом категорично заборонило повертати документи абітурієнтам. На нашу думку державне замовлення має бути затверджене та оприлюдненне значно раніше. А саме, до того як майбутні абітурієнти обирають предмети, які хочуть здавати на ЗНО. Наприклад, станом на 28 липня в Донецький Національний університет подано 9500 заяв (минуло річ 15000). Якщо припустити, що кожен абітурієнт подавав по 3 заяви, то маємо приблизно 3000 абітурієнтів. Якщо врахувати, що ліцензований обсяг – 4695 студентів (держзамовлення 832) то університет досі не має загального конкурсу по університету навіть в одну людину на місце.

Проблеми забезпечення прав абітурієнтів під час коригування рейтингових списків та шляхи їх вирішення.

Велика кількість скарг, які надходили від абітурієнтів на «гарячу лінію» КВУ та на інтернет-портал, свідчить про наявність багатьох проблем в регулюванні процесу оголошення рекомендацій до зарахування та коригування списків рекомендованих.

Відповідно до Умов прийому приймальна комісія приймає рішення про рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення у три етапи: у перший, шостий та восьмий дні після останнього дня прийому заяв. Всі рішення приймальної комісії мають бути оприлюднені в день їх прийняття на стендах та веб-сайті університету для забезпечення інформованості та прозорості вступної кампанії.

Однак, якщо для «першої хвилі» рекомендованих є 5 днів на те, щоб дізнатись чи є вони в списку, то для наступної черги всього 2 дні. Зважаючи на те, що більшість абітурієнтів не має можливості щодня приходити до стендів приймальної комісії, то актуальнішим стає питання індивідуального повідомлення «рекомендованих» абітурієнтів засобами електронного чи мобільного зв’язку, особливо на другому та третьому етапах коригування списків, коли вступники мають обмаль часу на виконання умов для зарахування (подання оригіналів документів).

Після завершення першого встановленого строку вибору вступниками місця навчання приймальна комісія вищого навчального закладу здійснює коригування списку рекомендованих для зарахування осіб. Зокрема, оголошує списки рекомендованих та приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування, відкликає надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування і формує нові списки рекомендованих осіб з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, відповідно до рейтингового списку вступників на наявні місця.

Більшість ВНЗ виконує зазначені вище вимоги, проте зафіксовані факти, коли деякі приймальні комісії рекомендували до зарахування в «першій хвилі» більше абітурієнтів,ніж було передбачено державним замовленням, таким чином всі, хто не подав протягом 5 днів оригінали, втрачали право на зарахування. Разом з тим, можливість для маніпулювання місцями державного замовлення у ВНЗ виникає в зв’язку з непрозорістю процедури виконання вступниками умов для зарахування, оскільки лише окремі університети відображували на сайті, чи були замінені копії документів рекомендованих до зарахування абітурієнтів на оригінали.

Проте найбільше проблем пов’язано з останнім етапом формування остаточних списків рекомендованих до зарахування. По-перше, Умови прийому не регулюють ситуації, за якої після трьох «хвиль» рекомендування залишаються вільні місця державного замовлення. Приймальні комісії вирішують її заповненням рекомендаціями тим абітурієнтам, чиї оригінали вже були подані у ВНЗ. Однак при цьому правила прийому не мають і чіткої відповіді на питання, чи можуть абітурієнти, які не були рекомендовані до зарахування, залишати у ВНЗ оригінали своїх документів. Приймальні комісії відмовляються їх приймати, тому можна спостерігати ситуацію, коли абітурієнти з нижчими балами зараховуються до вузу лише через те, що оригінали їх документів були подані раніше. Зрозуміло, що така ситуація порушує право вступників на освіту через порушення її конкурсних засад, а тому необхідно більш детально врегулювати питання завершального етапу коригування рейтингових списків та оголошення рекомендацій для зарахування.

Ще однією проблемою, яку варто висвітлити є свобода приймальних комісій у визначенні режиму свого робочого часу. Так, незважаючи на те, що після оприлюднення 8 серпня останнього списку рекомендованих до зарахування, абітурієнти мали 2 дні для подання оригіналів, в багатьох ВНЗ (зокрема, КНЕУ, Національний гірничий університет) приймальні комісії припинили прийняття оригіналів документів ще до 14.00, тобто насправді вступники мали значно менше часу на те, щоб встигнути виконати умови для зарахування.

Таким чином, задля забезпечення реалізації вступниками свого права на вибір місця навчання важливе значення має чітке дотримання ВНЗ прав абітурієнтів на своєчасне отримання достовірної інформації, створення умов для безперешкодного подання або повернення оригіналів вступних документів, а також забезпечення зарахування абітурієнтів лише на основі конкурсу відповідно до їх конкурсних балів. Це завдання може бути реалізоване шляхом внесення відповідних змін до Умов прийому до ВНЗ в частині оголошення результатів конкурсу шляхом розміщення відповідної інформації на стендах, веб-сайті та обов’язково індивідуальними повідомленнями, а також чіткого регламентування процедури заміни копій документів їх оригіналами та встановленням жорсткіших вимог щодо графіку роботи приймальних комісій.

Нарікання на роботу системи Конкурс несуть масовий характер у цьогорічній вступній кампанії, хоча з технічної точки зору система працює набагато стабільніше і реагує оперативніше ніж минулого року. У більшості університетів  досі зазначена або неактуальна або просто недостовірна інформація: вартість навчання, кількість держзамовлення, кількість позаконкурсних місць. Також викликав нарікання час запуску системи Конкурс. Близько тижня у системі не відображалися заяви вступників. Так, на сайті системи «Конкурс» на сторінці Національного університету державної податкової служби України досі немає інформації стосовно кількості позаконкурсних місць.

У багатьох ВНЗ оновлення списків вступників на стендах відбувається не щоденно або й взагалі списків на стендах немає (До прикладу: Луцький національний технічний університет, Одеська академія будівництва та архітектури, через тиждень після здачі творчих конкурсів ніде не оприлюднила результати ні на стендах, ні на сайті, ні в системі «Конкурс»). Приймальні комісії мотивують це відсутністю паперу та фізичної можливості розмістити великі стенди у межах приймальних комісій. Це порушує право на інформацію тих вступників, які з об’єктивних причин не можуть регулярно користуватись Інтернетом. Проте приймальні комісії обіцяють вчасно оприлюднювати списки рекомендованих до зарахування як на стендах так і на сайті. Наприклад, Національний Авіаційний Університет у правилах прийому не передбачив оприлюднення рейтингових списків на стендах, лише списки рекомендованих до зарахування починаючи із 1 серпня.

Відсутність механізму анулювання поданих абітурієнтом заяв – ще один недолік вступної кампанії 2011

Комітет виборців України надавав первинну інформаційну та правову допомогу за телефонами «гарячої лінії» КВУ (044) 425-3720, 425-2301 та он-лайн консультації на сайті «Захисти своє право!» http://www.administr-law.org.ua.

В ході аналізу скарг, що надходили від вступників, зокрема є і відсутність механізму анулювання поданих абітурієнтом заяв.

В Умовах прийому до ВНЗ 2011 року передбачено, що абітурієнт має право подавати документи до п’яти ВНЗ на три спеціальності у кожному. Таке обмеження є цілком логічним, хоча і тут можна вести дискусію про порушення права вступників на вибір місця навчання. Щоб проконтролювати кількість поданих абітурієнтом заяв, кожна подача заяви та документів фіксується на зворотному боці сертифіката та засвідчується печаткою приймальної комісії. Але в той же час, відповідно до Роз’яснень Умов прийому до вищих навчальних закладів, які надало МОНМС, у випадку, якщо вступник виявив бажання забрати подані до вищого навчального закладу документи, цей факт на зворотному боці сертифіката не фіксується. Тобто механізм відкликання чи анулювання поданої заяви не передбачений, а це вже абсолютно точно порушує право вступника на вибір місця навчання.

За тією кількістю звернень, що надійшла на «гарячу лінію» КВУ можна зробити висновок, що достатньо велика кількість абітурієнтів виявляла бажання змінити свій вибір і подати документи до іншого ВНЗ чи на іншу спеціальність. Були і такі випадки, коли абітурієнти хотіли відкликати свою заяву внаслідок зробленої механічної помилки під час заповнення заяви вступника. Варто зазначити, що неможливо було анулювати як особисто подані заяви, так і ті, що були подані за допомогою системи «Електронний вступ», що є абсолютно неприпустимим, адже система працює в тестовому режимі, і немає гарантій захищеності від технічних помилок системи.

Треба зважати і на те, що цього року розподіл державного замовлення було оприлюднено задовго після старту вступної кампанії, а частину ще й скориговано після закінчення вступної кампанії. Це саме по собі є порушенням прав абітурієнтів, адже своєчасне оприлюднення такої інформації суттєво б вплинуло на вибір вступників, але в тому числі, і через відсутність механізму анулювання поданих заяв, абітурієнти не мали можливості здійснити вибір ВНЗ, враховуючи такий важливий критерій, як обсяг державного замовлення.

 

Електронний вступ. Проблеми, причини, шляхи вирішення.

Об’єктом пильного спостереження, цього року стала система подання документів до університету через Інтернет – «Електронний вступ», яка цього року на всеукраїнському рівні запрацювала вперше. Оскільки система мала експериментальний статус потрібно проаналізувати, чи відповідний експеримент пройшов вдало чи ні. Важливими є слова «експериментальний» та «вперше», що і є найбільшою проблемою цього ноу-хау. Очевидно, що система «Електронний вступ» розроблялася у дуже стислі строки, була слабо протестованою, а також нестабільною у випадках перевантаження, тому при її запуску у значної кількості абітурієнтів виникли технічні проблеми, а кількість ВНЗ, до яких можна було подати документи за допомогою цієї системи, була неповною. Так, багатьом студентам не вдалося зареєструватися, оскільки їм не приходили повідомлення з паролем та підтвердженням реєстрації. В інших проблеми виникли вже після реєстрації, оскільки вони не могли зайти на свій профіль, хоча до того все працювало. Ще кілька людей, які помилково внесли неправильні дані, не могли згодом змінити інформацію на своєму профілі. Тому очевидно, що дана система потребує доопрацювання. Добре, що цього року у зв’язку з демографічною «ямою» кількість абітурієнтів була незначною, тому система витримала. Дана ситуація типовою, адже на доведення до пуття тієї ж інформаційної системи «Конкурс» пішло 4 роки, проте все одно і зараз виникають певні технічні проблеми, хоча й незначні. Однак прогрес очевидний, є сподівання, що подібна ситуація складеться і з системою «Електронний вступ».

Щоправда існують не лише технічні проблеми. Дуже слабкою є сервісна підтримка системи «Електронний вступ», оскільки особи, які відповідають на дзвінки на «гарячій лінії» не завжди в змозі надати професійну та своєчасну допомогу. Також протягом тривалого часу, набравши номер «гарячої» телефонної лінії, можна було чути автовідповідач, який повідомляв, що усі спеціалісти зайняті й потрібно передзвонити пізніше. Дуже часто ніхто не брав слухавку, або брав і клав назад, тому було дуже важко отримати оперативно інформацію, чи вирішити певну проблему. Тому варто збільшити кількість операторів, які б відповідали на дзвінки, а також підвищити їхню кваліфікацію, адже розробити систему це одне, але потрібно її й якісно сервісно обслуговувати.

Як виявилося, приймальні комісії деяких університетів також виявилися не готовими до «Електронного вступу». Були випадки, коли заявки від абітурієнтів не підтверджували протягом десятка днів, при чому у конкретній заявці помилок не було, оскільки інші ВНЗ таку заявку приймали. Коли ж абітурієнт телефонував і питав, у чому проблема, йому відповідали, що зареєструвати через «Електронний вступ» його просто не встигли, і так півтори тисячі вступників. Проте повторне подання заявки не призвело до потрібного результату, а приймальна комісія порадила просто принести документи персонально. Тому доцільним було б розробити певний механізм притягнення до відповідальності членів приймальної комісії, які ігнорують заявки абітурієнтів, не виконують покладені на них обов’язки, пов’язані з електронним вступом.

Нагадаємо, що загальна кількість абітурієнтів, які скористалися системою становить 37 070 осіб, а кількість поданих заяв через «Електронний вступ 2011» – 129 336.

Загалом, варто сказати, що система «Електронний вступ» є прогресивною за своєю метою, але потребує значного вдосконалення на нормативно-правовому рівні та на рівні практичного впровадження. Було б оптимальним протестувати систему «Електронної реєстрації» (оскільки для реального вступу необхідно принести оригінали документів) в 10-ти найрейтинговіших ВНЗ країни, які мають відповідну матеріально-технічну базу та кваліфікований персонал і з кожним роком розширювати кількість ВНЗ готових до проведення електронної реєстрації.

Суттєві порушення вступної кампанії 2011 (що надійшли від абітурієнтів на гарячу лінію КВУ)

Вимога подати оригінали документів на контрактну форму навчання1)      Харківський національний університет радіоелектроніки 

2)      Кримський гуманітарний факультет ім. М. Драгоманова

3)      Хмельницький університет управління і права

Раптове скорочення обсягів та корегування між ВНЗ або спеціальностями державного замовлення1)      Державний економіко-технологічний університет транспорту 

2)      Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту

3)      Львівська національна музична академія

4)      Буковинська фінансова академія

5)      Донецька державна музична академія імені С.С.Прокоф’єва

У списках рекомендованих до зарахування знаходяться абітурієнти з нижчими балами1)      Київський національний університет технології і дизайну 

2)      Одеська державна академія будівництва і архітектури

3)      Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

4)      Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі

Не оприлюднено списки рекомендованих до зарахування (оприлюднено лише на інформаційних стендах)1)      Національний університет харчових технологій 

2)      Українська державна академія залізничного транспорту

3)      ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

До зарахування рекомендовано більше цільовиків ніж це передбачено Умовами прийому1)      Вінницький державний педагогічний університет
Відмова у прийнятті цільового направлення1)      Тернопільський педагогічний університет 

2)      Львівський національний аграрний університет

Незарахування  додаткових балів осіб, що закінчили курси довузівської підготовки1)      Луцький національний технічний університет
У рейтингу з’являються нові прізвища вже після 1.081)      Національний університет державної податкової служби України
Неправомірні вимоги – хабар, оригінали документів, оплата контракту1)      Хмельницький університет управління і права 

2)      Львівський державний університет внутрішніх справ

Технічні ВНЗ вимагали подати оригінали документів до 5-го серпня1)      Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 

2)      Харківський національний університет радіоелектроніки

 

Рекомендації:

Міністерству освіти і науки, молоді та спорту:

Розробити окреме положення про «Електронну реєстрацію» (оскільки реально вступити тільки за електронними даними неможливо  – необхідно донести оригінали документів для вступу) з активним залученням громадськості

Провести пілотну «Електронну реєстрацію» у 2012 році тільки до ВНЗ, які спроможні за матеріально-технічним та кадровим потенціалом до цього нововведення

Впорядкувати і узаконити Єдину державну електронну базу з питань освіти для подальшого використання її з метою електронного вступу

Розробити програму, яка б реально сприяла професійній орієнтації майбутніх абітурієнтів

Розробити положення, яке зробить інформацію в системі «Конкурс» офіційною, а відповідальність за її об’єктивне невідкладне оприлюднення обов’язковою

В обов’язковому порядку зобов’язати ВНЗ оприлюднювати інформацію на офіційних сайтах

Узгодити питання по державному замовленню з Кабінетом міністрів, профільними міністерствами і вищіми навчальними закладами по спеціальностям до початку вступної кампанії і оприлюднювати його завчасно на всіх можливих електронних порталах та дошках оголошень

Встановити жорсткий контроль за олімпіадами і конкурсами що до них прирівнюються, які дають право на додаткові бали при вступі, оприлюднювати в жовтні місяці офіційно відкрито і  доступно на сайті міністерства і освітніх порталах, перелік цих олімпіад і конкурсів

Вищім навчальним закладам:

Підвищувати кваліфікацію та відповідальність осіб, що працюють  з  системою Конкурс та системою «Електронної реєстрації»

Підвищити відповідальність членів приймальних комісій за приховування або спотворення інформації що міститься в рейтингових списках або списках рекомендованих до зарахування

Абітурієнтам 2012

Уважно читати умови прийому, опубліковані Міністерством в восени 2011

Заздалегідь знати про свої права і вміти їх відстоювати, збирати підтверджуючі паперові і електронні документи, які можуть слугувати доказами порушень Ваших прав

Метою проекту  «Кампанія з громадського спостереження за об’єктивністю та неупередженістю процедур вступу до вищих навчальних закладів у 2011 році», за підтримки Освітньої програми  Міжнародного фонду “Відродження”  є спостереження за  забезпеченням відкритого і прозорого вступу до вищих навчальних закладів у 2011 році. Детальніше про програму: www.irf.ua

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.