Гривня впаде: за один долар даватимуть 11 гривень!

Поділитися
“Девальвацiя стоїть на порозi. Питання лише в тому, коли…”

“Щодо пiдтримки валютного курсу, то Нацiональний банк нинi витрачає досить невеликi суми, цiлком спiвмiрнi з потребою пiдтримання курсу. I нiяких загроз для стабiльностi курсу зараз немає”, — зазначив днями Микола Азаров.

Нас, як завжди, переконують, що гривня стоїть мiцно i коливання їй не загрожують. I, як свiдчить досвiд, що ретельнiше переконують, то менше вiри залишається.

А чи вiрять у слова керiвника уряду щодо стабiльностi гривнi фаховi експерти?

* Володимир Лановий, директор Центру ринкових реформ:

– Заяви про стабiльнiсть – це лише пропагандистськi слова. Вони нещирi, бо ситуацiя є дуже складною. Тому зрив може бути неочiкуваним i статися поза контролем урядових органiв. Саме тому Азаров випереджає можливi негативи й заспокоює людей.

Гривня — остання у форпостi захисту життя людей. Її стабiльностi є безлiч загроз. Нинi в уряду дуже мало козирiв на руках, тому вiн пробує вiдтягнути якомога далi час фiнансового фiаско. Адже для влади це погано через вибори та футбольний єврочемпiонат.

* Микола Iвченко, керiвник центру “Forex Club” в Українi:

– Девальвацiя гривнi може вiдбутися ще до кiнця червня – до рiвня 8,20 – 8,25 гривнi за долар. I швидше за все до кiнця року курс може лишитися на цьому рiвнi.

Пiдстави для помiрної девальвацiї з’явилися ще у вереснi 2011 року. Нацбанк  утримує курс за рахунок золотовалютних резервiв. У цей час валюта iнших країн девальвує. Вiдповiдно українська потрохи дорожчає. А це невигiдно нашим  експортерам.

* Олена Бiлан, головний економiст компанiї “Dragon Capital”:

– Якщо цiну газу не буде знижено, а фiнансування МВФ не вiдновлено, то утримати курс буде важко. Проте ми у будь-якому випадку не очiкуємо повторення ситуацiї 2008 року, бо тi ризики, якi є нинi у свiтовiй економiцi, набагато меншi. Крiм того, українська економiка краще пiдготовлена до другої хвилi кризи. Тому навiть при негативному розвитку подiй можна говорити про девальвацiю нацiональної валюти в межах 15 — 20% – до рiвня 9,5 – 10 гривень за долар.

* Євген Пенцак, кандидат фiзико-математичних наук, викладач фiнансiв i ризик-менеджменту Києво-Могиляської академiї:

– Я не думаю, що гривню вдасться втримати до виборiв. Пiсля остаточної ратифiкацiї договору з Грецiєю про реструктуризацiю та часткове списання боргiв почнуться переговори з Iспанiєю i Португалiєю. Вiдбудеться спад економiчної активностi у свiтi, цiни на продукцiю металургiї впадуть. Вiдповiдно нашому урядовi нiчого не залишиться.

За паритетом купiвельної спроможностi й за офiцiйними даними щодо iнфляцiї в США та Українi, паритетний курс сьогоднi становить 9 гривень. Однак, зважаючи на те, що в нас статистикою дещо манiпулюють, можна подивитися на результати компанiй, якi виводять можливий рiвень iнфляцiї для України. Вiдповiдно до них, за цим паритетним курсом, цiна гривнi мала б становити 9,52. Коли вiдбудеться девальвацiя, курс знизиться до 10 – 10,50, а можливо, й 11 гривень за долар.

Свiтлана ОЛIЙНИК

Хоптян впустить на Тернопільщину конкурентів Лила і Гуди?

Сергій Притула відкрив секрет, як буде жартувавти в Тернополі напередодні 8 березня