Як обчислити середню заробітну плату у випадку звільнення або відрядження? Консультація з тернопільської юстиції

Поділитися

Як пояснюють фахівці  головного управління юстиції у Тернопільській області на своєму сайті обчислення середньої заробітної плати, виходячи з виплат за 2 календарних місяці, здійснюється наступним чином: відповідно до пункту 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995р. №100 (далі — Порядок), у всіх випадках збереження середньої заробітної плати (крім оплати часу відпусток) середньомісячна заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за останні 2 календарних місяці роботи, що передують події, з якою пов’язана відповідна виплата. Працівникам, які пропрацювали на підприємстві менше ніж 2 календарних місяці, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за фактично відпрацьований час.
Чинним законодавством не передбачено, що розрахункові місяці мають бути повністю відпрацьовані.
Якщо протягом розрахункових місяців відпрацьовано хоча б один день, обчислення середньої заробітної плати проводитиметься виходячи з виплат за цей день.
Якщо протягом останніх двох місяців працівник не працював, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за попередні два місяці роботи.
Якщо ж протягом цього періоду працівник не відпрацював жодного робочого дня, середня заробітна плата обчислюється виходячи з встановлених йому в трудовому договорі тарифної ставки, посадового (місячного) окладу.
При обчисленні середньої заробітної плати враховуються:
•   основна заробітна плата (оклад, тариф);
•   доплати та надбавки (за надурочну роботу, роботу в нічний, вечірній час, суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування, класність водіям, високі досягнення в праці тощо);
•    премії, які не мають разового характеру;
•    винагорода за підсумками роботи за рік та за вислугу років тощо.
Премії включаються в заробітну плату того місяця, на який вони припадають згідно з відомістю нарахування заробітної плати. Премії, які виплачуються за квартал і більш тривалий проміжок часу, при обчисленні середньої заробітної плати за останні 2 календарних місяці, включаються в заробітну плату в частині, що відповідає кількості місяців у розрахунковому періоді. У випадку, коли кількість робочих днів у розрахунковому періоді відпрацьовано не повністю, премії, винагороди та інші заохочувальні виплати при обчисленні середньої заробітної плати за останні 2 календарних місяці враховуються пропорційно часу, відпрацьованому в розрахунковому періоді.
Одноразова винагорода за підсумками роботи за рік та за вислугу років враховується при обчисленні середньої заробітної плати шляхом додавання до заробітної плати за кожен місяць розрахункового періоду 1/12 винагороди, нарахованої в поточному році за попередній календарний рік.
Перелік виплат, які не беруться до уваги при обчисленні середньої заробітної плати, передбачений пунктом 4 Порядку.
Нарахування виплат, що обчислюються із середньої заробітної плати за останні 2 місяці роботи, здійснюється шляхом множення середньоденної (годинної) заробітної плати на число робочих днів (годин), які мають бути оплачені за середньою заробітною платою.
Якщо середня місячна заробітна плата визначена законодавством як розрахункова величина для нарахування виплат і допомоги (матеріальна допомога, вихідна допомога тощо), вона обчислюється шляхом множення середньоденної заробітної плати на середньомісячне число робочих днів у розрахунковому періоді.
Середньоденна (годинна) заробітна плата визначається діленням заробітної плати за фактично відпрацьовані протягом 2 місяців робочі дні на число відпрацьованих робочих днів (годин) за цей період.
Середньомісячне число робочих днів розраховується шляхом ділення на 2 сумарного числа робочих днів за останні 2 календарних місяці згідно з графіком роботи підприємства, встановленим з дотриманням вимог законодавства.

Чи проігнорує втретє звернення громади села на Тернопільщині аграрний мільйонер Іван Гута?

Як тернополяни повинні отримувати аванс на відрядження?