Витрати на амортизацію у 2012 році

Поділитися

З набранням чинності Податкового кодексу України для визначення переліку об’єктів основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів за групами з метою нарахування амортизації застосовуються дані інвентаризації, проведеної станом на 1 квітня 2011 року.

Вартість, яка амортизується, по кожному об’єкту основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів визначається як первісна (переоцінена) з урахуванням капіталізованих витрат на модернізацію, модифікацію, добудову, дообладнання, реконструкцію, тощо, а також суми накопиченої амортизації за даними бухгалтерського обліку на дату набрання чинності розділом III Податкового Кодексу.

Однак, різниця між залишковою вартістю за даними бухгалтерського обліку та податкового обліку складається, зокрема, за рахунок витрат на поліпшення основних фондів, які в податковому обліку в розмірі, що не перевищують 10 відс. сукупної балансової вартості всіх груп основних фондів станом на початок звітного періоду, відносились до складу валових витрат, а в бухгалтерському обліку збільшували вартість відповідної групи основних фондів.

Так, відповідно до п.14 П(С)БО №7 „Основні засоби” сума витрат на поліпшення об’єктів основних засобів (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо) збільшує їх первісну вартість.

Таким чином, при визначенні вартості об’єктів основних фондів станом на 01.04.2011 року не враховуються суми витрат, пов’язаних з ремонтом та поліпшенням основних фондів в межах 10 відсотків, які раніше були віднесені до складу валових витрат, і вдруге не приймають участь при визначенні амортизації.

Амортизація основних засобів та нематеріальних активів, що використовуються платником у господарській діяльності, включається до собівартості вироблених товарів, виконаних робіт, наданих послуг, або до складу інших витрат, в залежності від напрямку використання таких основних засобів (ст.138 Податкового кодексу).

У зв’язку із вищезазначеним, суми витрат на поліпшення основних засобів та суми прискореної амортизації, які відповідно до Закону №334 були віднесені платником до складу валових витрат до 01.01.2011, не підлягають амортизації після цієї дати та повторно не включаються до витрат при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток.

Детальніше про це – у листі ДПС України від 28.11.2012 № 9969/71-12/15-1417 на веб-порталі ДПС України sts.gov.ua

 

Відділ адміністрування податку на прибуток

Управління оподаткування юридичних осіб

ДПС у Тернопільській області

«Київстар» дарує новорічні бонуси тернополянам

Чи мають право платники податків при оформленні податкової накладної використовувати факсимільне відтворення підпису?