Ділові очікування підприємств значно покращилися в ІII кварталі 2013 року

Поділитися

У серпні 2013 року Національний банк України провів чергове щоквартальне опитування керівників підприємств України про оцінку їх поточної та майбутньої ділової активності.

В опитуванні взяло участь 1 267 підприємств з усіх регіонів країни, що представляють економіку за основними видами діяльності, формами власності, розмірами за кількістю працівників.

Згідно з результатами опитування респонденти значно покращили оцінки поточного фінансово-економічного стану своїх підприємств і третій квартал поспіль оцінюють його позитивно: баланс між оцінками стану “добрий” та “поганий” становить 4,7 % порівняно з 1,9 % у ІІ кварталі 2013 року. За оцінками респондентів рівень залишків готової продукції знизився.

Респонденти позитивно оцінюють перспективи розвитку своїх підприємств у наступні три та 12 місяців. Незначне зниження оцінок респондентів щодо збільшення обсягів реалізації виробленої продукції, інвестицій, а також фінансово-економічного стану своїх підприємств у наступні 12 місяців обумовили значення Індексу ділових очікувань (ІДО) на рівні 113,8 % порівняно зі 114,4 % у попередньому кварталі.

Респонденти третій квартал поспіль знижують оцінки щодо зростання цін у наступні 12 місяців як на покупні товари і послуги, так і на продукцію власного виробництва. Оцінки зростання виробничих витрат також зменшилися. Респонденти вважають, що найвпливовішими чинниками змін вихідних цін підприємств є зростання цін на енергоносії та сировину і матеріали.

За очікуваннями респондентів у наступні три місяці потреба в позикових коштах зростатиме. Разом з цим збільшилася частка респондентів, які вже користуються банківськими кредитами, і тих, які планують брати банківські кредити надалі. Залишається найбільшою частка підприємств, що планують брати банківські кредити в гривнях. Оцінки впливу більшості факторів, які змушують підприємства відкладати використання кредитних послуг банків, знизилися. Респонденти також значно знизили оцінки щодо посилення жорсткості умов доступу до банківських кредитів для своїх підприємств протягом останніх трьох місяців та щодо негативного впливу на зростання виробництва обмежених можливостей отримання кредиту.

Зазначаємо, що такі результати опитування є відображенням лише думки респондентів – керівників підприємств України і не є оцінками Національного банку України.

Будьмо готові відгукнутись на клич Бандери

Керівник бухгалтерії райдержадміністрації постане перед судом, бо виплатив нормальну зарплату вчителям