Обдаровані діти-сироти: крок у майбутнє та шлях до успіху. Всього за 17 тисяч 500 гривень

Поділитися
Пропозиція про співпрацю в рамках реалізації шкільної конкурсної програми «Обдаровані діти-сироти: крок у майбутнє та шлях до успіху»
У 2011/2012 навчальному році громадсько-молодіжна організація «Братерство сиріт» у співпраці з органами влади у Тернопільській області та заінтересованими освітніми закладами/установами – сиротинцями та інтернатами планує успішно впровадити шкільну конкурсну програму «Обдаровані діти-сироти: крок у майбутнє та шлях до успіху».
А тому, запрошуємо Вас, установу-організацію-підприємство, виступити партнером програми.
Стислий опис програми.
Мета: Заохочувати учнів з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування з Тернопільської області до покращення власних знань, власного саморозвитку й самореалізації, прозоро та активно підтримуючи, як фінансово, так і матеріально, талановитих й обдарованих осіб у різних номінаціях за досягнуті успіхи впродовж 2011/2012 навчального року, підносячи та просуваючи їхні успішні та досягнуті результати за підсумками четверті/півріччя/року та підвищити якість роботи педагогів, керівників гуртків, тренерів. Сприяти навчальному процесу учнів, надання можливостей для здобуття та покращення практичних навичок, розширення дитячо-учнівського світогляду у різних сферах діяльності.
Учасники програми (віком від 6-ти до 18-ти років):
1) Персональні – учні навчально-виховних закладів в межах Тернопільської області, які мають статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.
2) Класові – шкільний клас або група учнів, які є дітьми-сиротами або дітьми, позбавленими батьківського піклування та виховуються в навчально-виховному закладі на території Тернопільської області.
Завдання:
1. До 20 вересня 2011 р. провести фандрейзингову компанію щодо залучення головного фінансового партнера та цільових матеріальних спонсорів у відповідності до номінацій у кожній галузі/сфері – кращий: знавець навчальної дисципліни, спортсмен, футбольний клас, ведучий шкільних концертів, юний майстер школи, лідер загальношкільних справ, «зірка школи», «гордість школи», друзі рідної природи, наша гордість і надія України, юний дослідник-раціоналізатор, програміст, митець (визначається педагогічними радами чи колективами, які рекомендують учасників для нагородження).
2. До 1 жовтня 2011 р. організувати прес-конференцію для журналістів з ціллю поширення даної програми із залученням всіх зацікавлених осіб від влади, громадськості, бізнесу.
3. Узгодити номінації з керівниками начально-виховних закладів – інтернатами та сиротинцями в Тернопільській області, заключити договори співпраці у конкурсній програмі серед учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
4. Виходячи із планового та очікуваного кошторису, розробити якісні та кількісні суми винагород-премій для вручення під розписку вихователя/керівника – відповідальної особи закладу, з подальшим нагородженням успішних учнів.
5. За 10-ть днів до закінчення періоду розгляду рекомендованих пропозицій від кожного навчального закладу щодо вручення грошової допомоги успішно-активним дітям, подавати накази чи інші розпорядчі документи – списки дітей із зазначенням прізвища, імені та по батькові учня, найменування навчального класу, статус дитина-сирота чи дитина, позбавлена батьківського піклування, контактні телефони вихователя / класного керівника / завідувача гуртково-шкільної діяльності / тренера та повне найменування навчального закладу, де навчається учень, який претендує на заслужену допомогу.
6. За кожним етапом нагород, здійснювати моніторинг, з висвітленням найкращих здобутків та результатів через ЗМІ.
7. Затвердити комісійний та прозорий розгляд пропозицій від освітньо-інтернатних закладів з обов’язковим включенням в комісію з Тернопільської області від бізнесу, ВНЗ, владних і громадських організацій.
8. Після узгодження кошторису програми, подати голові Тернопільської обласної державної адміністрації В.А. Хоптяну і меру міста Тернополя С.В. Надалу пропозицію щодо вручення грамот або подяк успішним та талановитим дітям, з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Очікувані результати:
Відповідальність суспільства перед талановитими й обдарованими дітьми.
Покращення результатів успішності та досягнення позитивних здобутків.
Підвищення спроможності учня до самореалізації та самовдосконалення як на місцевому рівні, так і, в подальшому, на Всеукраїнському.
Підняття рейтингу школи та найкращого класу за віковими категоріями (початкові, середні та старші класи, виходячи з навчальної програми та рівня школи).
Вручення за підсумками кожного кварталу персональних грошових і класових матеріальних допомог – винагород.
Залучення до конкурсної шкільної програми від 9-ти до 15-ти навчальних закладів – сиротинців та інтернатів в межах Тернопільської області. Немає обмеженості в закладах, є обмеження в кількості винагород, виходячи із суми допомоги для початкових, старших і середніх класів.
Позбавлення права вручення два і більше разів підряд персональних допомог одному й тому ж учаснику, окрім, за виключенням, згідно рішень комісій.
Мотиваційний характер та часткова винагорода згідно програми послужить учню для майбутніх успішних кроків, в т.ч. й у виборі професії, після закінчення інтернатного закладу.
Привернення уваги громадськості до реальної і всебічної допомоги обдарованим й талановитим дітям, які виховуються в інтернатах.
Успіх програми та спроможність досягнути позитивних результатів надасть змогу її продовжити та поширити в інші куточки України. Впродовж навчального року постійно висвітлювати прозору звітність у ЗМІ та через світову мережу – Інтернет.
Відповідальний організатор за програму: президент громадсько-молодіжної організації «Братерство сиріт», колишній вихованець з Коропецької обласної комунальної школи-інтернату Володимир Іванович Мазур (конт.тел./факс: 0(352)220-321, 0(352)400-109, моб. 0-97-4642370, ел.пошта: orphans.office@yahoo.com.
Адреса для офіційного листування: МО «Братерство сиріт», бульвар Т.Шевченка, 23, офіс 69, м.Тернопіль, 3-ій поверх гот. «Україна», 46001.
Кошторис (плановий):
1. Допомога, початкові класи (1-4 кл.)    50,00     х  10 премій  х  4 рази/в рік = 2000,00
2. Допомога, середні класи (5-8 кл.)        75,00     х  10 премій  х  4 рази/в рік = 3000,00
3. Допомога, старші класи (9-11 кл.)       100,00   х  10 премій  х  4 рази/в рік = 4000,00
4. Класові/групові допомоги                   250,00  х  8 премій    х  4 рази/в рік = 8000,00
5. Організаційні витрати (конверти, відрядні, прес-конференція, тел.зв’язок та ін.) =   450,00
Разом на 2011/2012 н.р.:  17 (сімнадцять) тисяч 450 (чотириста п’ятдесят) гривень.   = 17450,00

Я сьогодні майже твій – візьми мене додому!

Туристичними стежками Тернопілля